هدفگذاری

2017-02-03
هدفگذاری فروش

جایگاه اهداف در برنامه‌ریزی فروش

هدفگذاری اولویت های ارزشی ما را تعیین می‌کند(چه تصمیمی برای ما در درجه اهمیت کمتر یا بیشتری قراردارد). پس ما برای هدایت کسب و کارمان، باید بدانیم چه اهدافی داریم و تصمیماتی که منجر به اقدامات آتی ما خواهد شد، آیا ما را به هدفمان نزدیک می‌کند و یا باعث دور شدن ما از هدف می‌شود.
درخواست مشاوره

This site is protected by wp-copyrightpro.com