استراتژی منابع انسانی

2018-08-25
همسویی_استراتژیک_نوید_سیفی

همسویی استراتژیک

کلیه استراتژی‌های کارکردی منابع انسانی باید ریشه در استراتژی‌های کلان منابع انسانی و استراتژی‌های کلان منابع انسانی بايستي ریشه در استراتژی‌های کلان سازمان داشته باشند. ايجاد اين یک‌پارچگی يکي از مهمترين عوامل اجرايي شدن استراتژي‌های سازمان است. همچنین، منابع انساني می‌تواند منبع با ارزشی برای ایجاد مزيت رقابتي و نیز ايجادكننده قابليت‌هاي كليدي هر سازمان باشد. بنابراین عامل انساني، منبع راهبردي براي سازمان‌ها محسوب مي‌شود.
درخواست مشاوره

This site is protected by wp-copyrightpro.com