مدیریت کسب و کار

2017-02-03
هدفگذاری فروش

جایگاه اهداف در برنامه‌ریزی فروش

هدفگذاری اولویت های ارزشی ما را تعیین می‌کند(چه تصمیمی برای ما در درجه اهمیت کمتر یا بیشتری قراردارد). پس ما برای هدایت کسب و کارمان، باید بدانیم چه اهدافی داریم و تصمیماتی که منجر به اقدامات آتی ما خواهد شد، آیا ما را به هدفمان نزدیک می‌کند و یا باعث دور شدن ما از هدف می‌شود.
2017-02-03
بازاریابی و فروش تلفنی - نوید سیفی

راهنمای بازاریابی تلفنی

در این راهنما، اطلاعاتی در مورد انواع مختلف بازاریابی تلفنی، مزایا و معایب آن و چگونگی به کارگیری آن در کسب و کارتان، فراهم می‌کند. همچنین قواعد اصلی که بازاریابی تلفنی را دربر می‌گیرد و چگونگی پیروی از این روش را شرح می‌دهد. در نهایت این راهنما، مزایا و معایب بکارگیری موسسه‌های بازاریابی برای کمک به فعالیت بازاریابی شما و چگونگی انجام این کار را، توضیح می‌دهد.
2017-02-03
تحقیقات بازار - گزارش های بازار - نوید سیفی

راهنمای تحقیقات و گزارش‌های بازار

این راهنما توضیح می‌دهد که: شما چه مواردی را باید درباره تحقیقات بازار و مشتری بدانید، چگونه دانسته‌های شما در این‌باره شکل می‌گیرد و چگونه با استفاده از تحقیقات میدانی شکاف‌ها(آنچه را که درباره بازار نمی‌دانید) را پر کنید.
2018-07-23
برنامه بازاریابی و فروش

برنامه بازاریابی و فروش

یک طرح کسب و کار سندی است که مشخص می‌کند ما به‌دنبال تحقق چه اهدافی هستیم و در قالب مقادیر کمی و کیفی بیان می‌کند که براي تحقق اهداف چه فعالیت‌هایی انجام خواهد شد. تدوین یک طرح کسب و کار منسجم، منجر به افزایش شانس ما در ایجاد یک شرکت موفق خواهد شد.
2018-07-28
مراحل تدوین برنامه بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی(قسمت اول)

مراحل تدوین برنامه بازاریابی(قسمت اول): قبلا در معرفی برنامه بازاریابی و فروش، تیترهای طرح بازاریابی و فروش را لیست کردیم. حال تعریف و خلاصه‌ای از محتوای این اجزا را مرحله به مرحله طی سه قسمت شرح خواهیم داد. قسمت اول، شامل بخش‌های شناسایی و تحلیل بازار و شناسایی شرکت است.
2018-08-04
مراحل تدوین برنامه بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی(قسمت دوم)

مراحل تدوین برنامه بازاریابی(قسمت دوم): در قسمت اول، بخش‌های شناسایی و تحلیل بازار و شناسایی شرکت را توضیح دادیم و در این قسمت به بخش اهداف و استراتژی‌های بازاریابی و فروش می‌پردازیم.
2018-08-08
حل-مساله-در-سازمان-نوید-سیفی

فرآیند حل مساله در سازمان

میزان توانايي مديران و کارمندان در ارايه راهکارهای مؤثر در حل مسائل سازماني، دارای اهمیت ويژه‌ای است. چنانچه يافتن و اجرای راه‌حل در قالب يک فرآيند انجام نشود، علت اساسي ايجاد مشکل شناسايي نشده و مسايل سخت‌تری را بوجود خواهد آورد.
2018-08-11
مراحل تدوین برنامه بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی(قسمت سوم/پایانی)

مراحل تدوین برنامه بازاریابی(قسمت سوم/پایانی): در قسمت اول، بخش‌های شناسایی و تحلیل بازار و شناسایی شرکت و در قسمت دوم، بخش اهداف و استراتژی‌های بازاریابی و فروش را توضیح دادیم و در قسمت پایانی به بخش تاکتیک‌ها و برنامه‌های عملیاتی، طراحی ساختار سازمانی، بودجه‌بندی بازاریابی، پیش‌بینی‌های مالی، سیستم کنترل و ارزیابی عملکرد و زمانبندی اجرای عملیات، می‌پردازیم.
2018-08-25
همسویی_استراتژیک_نوید_سیفی

همسویی استراتژیک

کلیه استراتژی‌های کارکردی منابع انسانی باید ریشه در استراتژی‌های کلان منابع انسانی و استراتژی‌های کلان منابع انسانی بايستي ریشه در استراتژی‌های کلان سازمان داشته باشند. ايجاد اين یک‌پارچگی يکي از مهمترين عوامل اجرايي شدن استراتژي‌های سازمان است. همچنین، منابع انساني می‌تواند منبع با ارزشی برای ایجاد مزيت رقابتي و نیز ايجادكننده قابليت‌هاي كليدي هر سازمان باشد. بنابراین عامل انساني، منبع راهبردي براي سازمان‌ها محسوب مي‌شود.
درخواست مشاوره

This site is protected by wp-copyrightpro.com